O svazu

 • Jako dobrovolné sdružení měst a obcí byl Svaz zaregistrován 27.7.1993
 • V současné době sdružuje celkem 24 měst a obcí z jihlavského regionu
 • Účetní hodnota provozovaného vodohospodářského infrastrukturního majetku k 31.12.2017 činí 2.452,6 mil. Kč
 • Dlouhodobá provozní smlouva s provozovatelem vodovodů a kanalizací
 • Je jedním ze společníků Svazu VKMO s.r.o., který je jediným akcionářem  VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s.
 • Zastupuje zájmy členů při provozu a výstavbě vodovodů a kanalizace
 • Celkové investice do rozvoje nebo obnovy vodohospodářského infrastrukturního majetku za rok 2017 činily 46,41 mil. Kč
Provozovaný majetek k 31.12.2017
 • 526 km vodovodních sítí  
 • 13 658 vodovodních přípojek
 • 4 882 611 m3 vyrobené pitné vody
 • 302 km kanalizačních sítí
 • 10 831 kanalizačních přípojek
 • 6 189 306 m3 vypouštěné odpadní vody (vč.vod srážkových)
 • 11 čistíren odpadních vod
 • 5 úpraven pitných vod 
 • 29 čerpacích stanic a přečerpacích stanic 
 • 46 vodojemů

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHLAVSKO
Žižkova 93, 586 01 Jihlava

Telefon: 567 310 828
E-mail: svakji@ji.cz